Використані терміни і скорочення:

1. Призначення. 2

2. Опис основних функціональних можливостей програми «GS Ecotest». 2

3. Підготовка до роботи. 3

3.1 Створення Bluetooth-пари Gamma Sapiens з iOS пристроєм. 3

4. Використання програми «GS Ecotest». 3

4.1 Початок роботи. 3

4.2 Загальні принципи функціонування програми «GS Ecotest». 4

4.2.1 Основні режими роботи Користувача з програмою.. 4

4.2.2 Особливості вимірювання та відображення дозиметричної інформації 4

4.2.3 Особливості деяких введених понять та термінів. 4

4.3 Режим «Індикація». 5

4.3.1 Графічні компоненти режиму «Індикація». 5

4.3.2 Опис Меню додаткових функцій. 6

4.4 Режим «Відображення на карті». 9

4. 5 Режим «Перегляд інформації в БД». 10

4.5.1 ДОЗИ.. 11

4.5.1.1 Накопичена доза. 11

4.5.1.2 Сесії 13

4.5.2 ВИМІРЮВАННЯ.. 15

4.5.2.1 Гамма. 15

4.5.2.2 Точки. 17

4.6 Налаштування. 18

4.6.1 Пороги по дозі 19

4.6.2 Пороги по γ. 20

4.6.3 Мова. 21

4.6.4 Facebook. 21

4.6.5 Twitter 21

4.6.6 Очистити ВСЮ базу даних. 21

4.6.7 Початкова анімація. 22

4.6.8 Допомога. 22

4.7 Соціальна інтеграція. 22

4.8 Backup. 24

 

1. Призначення

Програма «GS Ecotest» використовується тільки в складі інтелектуального дозиметричного комплекту (ІДК) і призначена для встановлення на iPhone та iPad. Програма «GS Ecotest» призначена для обробки та відображення дозиметричної інформації, що неперервно в реальному часі передається по Bluetooth-інтерфейсу на iPhone чи iPad від детектора гамма-випромінення інтелектуального «Gamma Sapiens».

Інтелектуальний дозиметричний комплект може використовуватись:

Програма «GS Ecotest» розміщена на ресурсі App Store та доступна для завантаження користувачам iOS-пристроїв.

Інформацію про технічні та функціональні характеристики ДГІ «Gamma Sapiens» можна отримати на сайті компанії-виробника.

2. Опис основних функціональних можливостей програми «GS Ecotest»

Програма «GS Ecotest» забезпечує:

3. Підготовка до роботи

 3.1 Створення Bluetooth-пари Gamma Sapiens з iOS пристроєм


1) Зайдіть в «Параметри» на вашому iOS пристрої і знайдіть пункт Bluetooth. Переконайтеся, що Bluetooth ввімкнений.

 
2) Активуйте
Gamma Sapiens. Для цього натисніть і утримуйте кнопку включення on_off_2 (близько 4 секунд), поки зелений індикатор не почне безперервно світитися. Після цього відпустіть кнопку включенняon_off_2. Таким чином Gamma Sapiens стає готовим  для виявлення і створення пари.

 
3) У меню
Bluetooth iOS пристрою почекайте, поки iOS пристрій виявить Gamma Sapiens і покаже його ім'я в форматі:

 

GS#XXXXXX,

 

де XXXXXX - серійний номер Gamma Sapiens. Вкажіть потрібний Gamma Sapiens, з яким необхідно створити пару Bluetooth-з'єднання. Після успішного створення пари Gamma Sapiens автоматично вимкнеться. Якщо, з якихось причин, не вдасться створити пару протягом трьох хвилин, то Gamma Sapiens також автоматично вимкнеться.

4. Використання програми «GS Ecotest»

4.1 Початок роботи

Після запуску програма «GS Ecotest» відразу готова до підключення. Якщо уже створена пара між Bluetooth Gamma Sapiens і iOS-пристроєм, то достатньо просто увімкнути дозиметр коротким натисканням кнопки ввімкнення on_off_2. Зелений індикатор почне часто блимати.

Після цього, Gamma Sapiens буде безперервно вимірювати ПЕД та ЕД і пробувати встановити зв'язок з iOS пристроєм, з яким раніше була створена Bluetooth-пара. Якщо зв'язок встановиться нормально, то зелений індикатор стане блимати повільно. Якщо зв'язок не встановиться протягом двох хвилин, то Gamma Sapiens автоматично вимкнеться.

4.2 Загальні принципи функціонування програми «GS Ecotest»

4.2.1 Основні режими роботи Користувача з програмою

Користувач взаємодіє з основними функціональними можливостями програми «GS Ecotest» в таких основних режимах:

Користувач може переключатись між окремими режимами з допомогою відповідних кнопок у нижній частині екрану під заголовком вікна. У кожному з цих режимів роботи Користувачу доступний певний визначений та описаний нижче набір функціональних можливостей та графічних засобів відображення інформації.

Деякі події програми, такі як перевищення порогових рівнів, розрив зв'язку та інші, фіксуються в Нотифікаціях.

4.2.2 Особливості вимірювання та відображення дозиметричної інформації

4.2.2.1 Вимірювання ПЕД відбувається таким чином. Після початку вимірювання на екрані iOS-пристрою у вікні режиму «Індикація» програми «GS Ecotest» починають відображатись результати вимірювання та значення статистичної похибки, що відповідають цим результатам. В процесі вимірювання статистична похибка кожного наступного результату вимірювання зменшується і з часом досягає заданої статистичної похибки. Після досягнення цієї похибки процес вимірювання продовжується, але частина статистичної інформації починає відкидатись. Тому всі наступні результати вимірювання будуть із статистичною похибкою рівними або меншими від заданої.

Прилад «Gamma Sapiens» автоматично визначає задану статистичну похибку залежно від інтенсивності випромінення. Значення статистичної похибки відображається сірим кольором, поки є більшим від значення границі допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД. Значення статистичної похибки відображається білим кольором, коли стає рівним або меншим від значення границі допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД (див. 1.2.2.  ДЕТЕКТОР ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  УДКГ-01i  «Gamma Sapiens». Настанова щодо експлуатування.)

4.2.2.2 Вимірювання ЕД та часу накопичення дози відбувається таким чином. Кожен раз після увімкнення прилад «Gamma Sapiens» починає вимірювання дози від початкового нульового значення та часу накопичення дози від нульового часу накопичення дози та передає ці дані в програму «GS Ecotest» для обробки та відображення на екрані у вікні режиму «Індикація».

4.2.3 Особливості деяких введених понять та термінів

Для структуризації використання дозиметричної інформації в БД програми «GS Ecotest» розроблені і введені такі спеціальні терміни:

Задана Користувачем функція «Обнулити дозу» завершує поточну Сесію накопичення дози дозиметричним приладом та розпочинає нову Сесію.

4.3 Режим «Індикація»

Режим індикації забезпечує відображення дозиметричної інформації у реальному часі та можливість задання Користувачем команд з Меню додаткових функцій.

4.3.1 Графічні компоненти режиму «Індикація»

12345

4.3.2 Опис Меню додаткових функцій

Меню додаткових функцій забезпечує виконання Користувачем таких функцій:

Для використання цих функцій Користувачу необхідно натиснути на екрані на кнопку Меню додаткових функцій і вибрати потрібний пункт меню.

Help_Screen_2


Від'єднання дозиметричного приладу по Bluetooth-інтерфейсу від iOS-пристрою

Для завершення обміну між iOS-пристроєм і дозиметричним приладом та вимкнення дозиметричного приладу потрібно вибрати пункт Меню «Від'єднати прилад по Bluetooth».


Збереження в БД поточного виміряного значення потужності дози

 

Ця функція призначена для збереження в БД поточного значення дозиметричного вимірювання разом з необхідною Користувачу додатковою інформацією:

При виборі пункту Меню «Зберегти γ» відкривається вікно збереження потужності дози. У вікні показуються поточні дані дозиметричного вимірювання, які будуть збережені в БД. Можливі два варіанти збереження потужності дози: створення нової точки вимірювання і запис в неї поточного вимірювання або додавання поточного вимірювання до інформації для вже існуючої (раніше створеної) точки.

При створенні нової точки (функція «Створити нову точку») відкривається ще одне вікно, де Користувачу обов'язково потрібно ввести унікальний ідентифікатор (назву) цієї створюваної точки. Коментар до цієї точки вимірювання є необов’язковим і вводиться на бажання чи за потреби.

При додаванні поточного вимірювання до інформації для існуючої точки (функція «Додати до існуючої точки») Користувачу необхідно вибрати потрібну точку з наданого списку існуючих точок збереження. Після вибору потрібної точки з'явиться вікно, аналогічне до створення нової точки, але назва і коментар цієї точки будуть уже заповнені. Для збереження цього вимірювання можна (на бажання) ввести коментар цього вимірювання і обов’язково натиснути кнопку «Зберегти».


Збереження в БД поточної накопиченої дози

Ця функція призначена для збереження в БД поточного значення накопиченої дози разом з необхідною Користувачу додатковою інформацією:

Для збереження в БД поточного значення накопиченої дози Користувачу потрібно вибрати пункт Меню «Зберегти накопичену дозу». Накопичена доза зберігається в базі даних і стосується поточної сесії накопичення дози.

Перезапуск процесу вимірювання на дозиметричному приладі

При натисканні на пункт Меню «Перезапуск вимірювання» дозиметричний прилад перезапускає процес вимірювання потужності дози. Статистична похибка починається зі значення 255%, а процес вимірювання починається з нульового значення.


Обнулення поточної накопиченої дози на дозиметричному приладі

Ця функція призначена для обнулення накопиченої дози і обнулення періоду часу накопичення дози на дозиметричному приладі. Після вибору пункту меню «Обнулити дозу» відкривається вікно збереження поточної сесії. Користувачу надається можливість (це не обов’язково) ввести ідентифікатор (ім’я) цієї поточної сесії, яка завершується. Якщо ідентифікатор сесії не задати, то автоматично цій сесії присвоїться ідентифікатор у вигляді виразу «Session yyyy/mm/dd», де yyyy/mm/dd - час закінчення сесії. Після натиснення на кнопку «Зберегти» поточна сесія зберігається в базі даних і створюється нова сесія. При цьому в збережену сесію автоматично, без дій Користувача, записується останнє значення накопиченої дози, обнуляється накопичена доза на дозиметричному приладі та відлік періоду часу накопичення дози починається з нуля.

4.4 Режим «Відображення на карті»

Help_Screen_4Help_Screen_3

 

Для функціонування цього режиму необхідна наявність на iOS-пристрої:

Цей режим забезпечує відображення основної дозиметричної інформації у реальному часі на карті місцевості, з відображенням точки вимірювання. Біля поточної точки вимірювання відображається табличка з такою основною дозиметричною інформацією:

Зображення таблички вмикається/вимикається натисканням на нього. Користувач може переключатись між різними типами відображення карти з допомогою кнопок у верхній частині вікна.

Також на карті можуть відображатися збережені у БД точки. Зображаються вони одним з чотирьох типів маркерів, взалежності від діапазону потужності дози в точці: діапазон 1діапазон 2 діапазон 3діапазон 4

Щоб побачити точку на карті потрібно виконати відповідну команду з вікна перегляду інформації про точку, або вікна перегляду списку вимірювань чи списку точок.

4. 5 Режим «Перегляд інформації в БД»

Цей режим забезпечує Користувачу можливості по перегляду дозиметричної інформації, яка раніше була збережена Користувачем в БД. Вікно перегляду бази даних містить функції, які розділені на дві групи під заголовками ДОЗИ та ВИМІРЮВАННЯ відповідно.

Help_Screen_5

4.5.1 ДОЗИ

Функції групи ДОЗИ призначені для обробки та надання Користувачу в зручному для сприйняття вигляді необхідної інформації з БД про накопичені дози Користувачем за довільні проміжки часу.

4.5.1.1 Накопичена доза

Функція перегляду Накопичена доза надає Користувачу можливість переглянути історію збереження значення накопиченої дози за довільний проміжок часу та обчислити абсолютне значення накопиченої дози за цей же довільно заданий період часу.

Після вибору функції Накопичена доза відкривається нове вікно, в якому відображений список записів Користувача про збережені накопичені дози. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про накопичену дозу: числове значення величини накопиченої дози, перевищений поріг по дозі (якщо не перевищено жодного порогу по дозі, то показано «0.000»), дату і час збереження накопиченої дози, а також ідентифікатор сесії, під час якої збережено дозу.

В цьому вікні Користувач може автоматично обчислити накопичену дозу за довільний заданий період часу. Для цього потрібно задати команду «Накопичена доза» 1 (в нижній частині екрану), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду накопичення дози та натиснути кнопку «Готово». Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу буде надана така інформація: обчислене значення накопиченої дози за заданий період часу, дата і час початку та дата і час кінця заданого періоду часу, а також список збережених записів історії накопичення даної дози, на основі яких і було обчислено значення накопиченої дози.

Help_Screen_6

В цьому вікні Користувач також може знайти всі записи історії накопичення дози для окремої Сесії з допомогою команди «Пошук за сесією», на запит якої необхідно ввести номер потрібної сесії. В результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком записів про збережені накопичені дози цієї сесії.

При вказуванні Користувачем на окремий конкретний запис у списку, додатково відкриється окреме вікно з повною інформацією про цей запис, яка містить: числове значення величини накопиченої дози, перевищений поріг по дозі (якщо не перевищено жодного порогу по дозі, то показано «0.000»), значення часу, за який була накопичена ця доза, дату і час збереження накопиченої дози, тип та серійний номер дозиметричного приладу, яким вимірювалась доза, коментар, який був записаний Користувачем в момент збереження цієї дози.

Також з цього вікна для користувача доступна функція експорту даних про накопичену дозу в файл XML. Експорт відбудеться автоматично після натиснення на кнопку 2 в нижній частині екрану. Доступ до створеного файлу відбувається за допомогою секції «File Sharing» в програмі iTunes. (Детальніше про доступ до backup файлів в Backup бази даних)

Ще однією функцією є можливість показати графік (3) на основі накопиченої дози. Якщо був здійснений пошук за часом, то графік покаже лише ті дані, які попали у введений діапазон часу. Значення накопиченої дози на графіку зображається точкою. Графік має можливість масштабування для зручнішого вибору точки та перегляду самого графіку. Після натиснення на точку відкривається вікно перегляду детальної інформації про накопичену дозу, яка їй відповідає. Сам графік зображений однією лінією і кожна наступна сесія починається із значення попередньої. Тобто остання точка буде знаходитись на значенні загальної накопиченої дози за увесь показаний час.

Help_Screen_7

4.5.1.2 Сесії

Функція перегляду Сесії надає Користувачу можливість переглянути історію накопичення дози по Сесіях за довільний проміжок часу та обчислити абсолютне значення накопиченої дози за цей же довільно заданий період часу.

Після вибору функції Сесії відкривається нове вікно, в якому відображений список Сесій збереження доз. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про окрему сесію накопичення дози: назву сесії та значення величини накопиченої дози за цю сесію, унікальний номер сесії, дату і час початку та кінця сесії та час, за який була накопичена доза в межах цієї сесії.

В цьому вікні Користувач може автоматично обчислити накопичену дозу за довільний заданий період часу. Для цього потрібно задати команду «Накопичена доза» 1 (в нижній частині екрану), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду накопичення дози та натиснути кнопку «Готово». Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу буде надана така інформація: обчислене значення накопиченої дози за заданий період часу, дата і час початку та дата і час кінця заданого періоду часу, а також список Сесій історії накопичення даної дози, на основі яких і було обчислено значення накопиченої дози.

Help_Screen_8

В цьому вікні Користувач також може знайти всі записи історії накопичення дози для окремої Сесії з допомогою команди «Пошук за сесією», на запит якої необхідно ввести назву або номер потрібної сесії. В результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком записів про збережені Сесії накопичення дози.

Вказуючи на запис конкретної Сесії, Користувач може отримати детальну інформацію про цю Сесію: значення накопиченої дози за цю сесію, значення часу, за який була накопичена ця доза, дата та час початку і завершення цієї сесії, назву сесії, текстовий коментар, який записав Користувач для цієї сесії, та переглянути збережені Користувачем записи історії накопичення дози для цієї Сесії.

Також по аналогії з переглядом накопиченої дози користувачу доступна функція перегляду графіку за даними сесіями (3). Після натиснення на кнопку відкриється нове вікно з графіком.

4.5.2 ВИМІРЮВАННЯ

Функції групи ВИМІРЮВАННЯ призначені для обробки та надання Користувачу в зручному для сприйняття вигляді необхідної інформації з БД про збережені Користувачем значення потужності дози за довільні проміжки часу.

4.5.2.1 Гамма

Функція перегляду Гамма надає Користувачу можливість переглянути історію вимірювання та збереження значення потужності дози в різних точках вимірювання за довільний проміжок часу та переглянути історію вимірювання і збереження потужності дози для конкретної точки.

Після вибору функції Гамма відкривається нове вікно, в якому відображений список записів історії вимірювання і збереження потужності дози. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про потужність дози: числове значення величини потужності дози та ідентифікатор (назва) точки вимірювання, значення статистичної похибки цього вимірювання, значення перевищеного порогу по потужності дози (якщо не перевищено жодного порогу по потужності дози, то показано «0.00»), дату і час збереження цього значення потужності дози.

В цьому вікні Користувач може вибрати всі записи історії вимірювання потужності дози для окремої заданої точки з допомогою команди «Пошук за точкою», на запит якої необхідно ввести ідентифікатор (назву) потрібної точки. В результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком значень, що відображають історію вимірювання та збереження потужності дози тільки в заданій точці.

В цьому вікні Користувач також може переглянути історію вимірювання та збереження значення потужності дози в різних точках вимірювання за довільний заданий проміжок часу. Для цього потрібно задати команду «Перегляд за часом» 1 (в нижній частині вікна), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду вимірювання і збереження потужності дози та натиснути кнопку «Готово». Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу буде надано впорядкований за часом список збережених записів історії вимірювання потужності дози за заданий період часу в різних точках.

Help_Screen_9

Ще однією функцією є «Показати на карті» (4). Після натиснення на цю кнопку, програма відкриє карту і покаже усі точки (якщо був здійснений пошук, то лише ті, що задовольняють критеріям) відповідними маркерами, взалежності від потужності дози цієї точки. На кожен маркер можна натиснути і отримати інформацію про нього.

Аналогічно до накопиченої дози можна експортувати вимірювання в файл XML (2). Доступ до створеного файлу відбувається за допомогою секції «File Sharing» в програмі iTunes. (Детальніше про доступ до backup файлів в Backup бази даних)

При вказуванні Користувачем на окремий конкретний запис у списку додатково відкриється окреме вікно з повною інформацією про цей запис, яка містить назву (ідентифікатор) цієї точки, текстовий коментар, записаний Користувачем при створенні точки, GPS-координати цієї точки (вказані тільки тоді, коли при створенні цієї точки вони були відомі. Інакше буде показано «0.0000, 0.0000») та збережені дані про вимірювання потужності дози: значення потужності дози, значення перевищеного порогу по потужності дози (якщо не перевищено жодного порогу по потужності дози, то показано «0.00»), дату і час збереження цієї потужності дози, значення статистичної похибки цього вимірювання, тип та серійний номер дозиметричного приладу, яким вимірювалась потужність дози та коментар, який був записаний Користувачем в момент вимірювання збереження цієї потужності дози.

4.5.2.2 Точки

Функція перегляду Точки надає Користувачу можливість переглянути історію проведення вимірювань потужності дози в кожній необхідній точці вимірювання.

Точка у списку ідентифікується унікальною назвою і шестизначним ідентифікатором. За назвою та ідентифікатором можна здійснювати пошук необхідної Точки.

При виборі однієї з Точок відкривається вікно перегляду інформації про Точку.

Вікно перегляду показує детальну інформацію про цю Точку, а також про всі збережені вимірювання, які були здійснені в цій Точці. Вимірювання відображаються однією коміркою таблиці, після натиснення на яку, вона розкривається для показу детальнішої інформації про це вимірювання (час, статистична похибка, тип приладу, тощо).

Help_Screen_10

В режимі редагування можна змінити назву точки, текстовий коментар, фото коментар, звуковий коментар, а також текстовий коментар для кожного вимірювання.

Фото коментар містить фотографію, на яку накладається логотип і значення потужності дози останнього вимірювання. Це зображення за бажанням може бути відправлено в одну з соціальних мереж (детальніше в Соціальна інтеграція).

Звуковий коментар - це записаний на диктофон файл, який прив’язується до даної точки. Після вибору пункту «Звуковий коментар» відкривається нове вікно, яке дає можливість прослухати запис. Якщо точка знаходиться в режимі редагування і є збережений звуковий коментар, то нам надається можливість видалити його і записати новий, якщо потрібно.

Також під час перегляду ми можемо здійснити фільтрацію за часом, натиснувши на пункт «Час» (секція «Вимірювання»). По аналогії з пошуком по дозі, відкриється нове вікно де потрібно ввести часовий діапазон, якому повинні відповідати вимірювання.

Ще однією функцією є графік вимірювань. Він відкривається після натиснення на пункт «Графік» (секція «Вимірювання»). Цей графік аналогічний графіку по дозі, з єдиною відмінністю: точками виступаюсть самі вимірювання.

4.6 Налаштування

Налаштування забезпечує виконання таких функцій:

 

Help_Screen_11

4.6.1 Пороги по дозі

Ця функція забезпечує Користувачу можливості по створенню нових та редагуванню існуючих порогових рівнів для дози. Після вибору функції Пороги по дозі відкривається нове вікно, в якому відображається список раніше створених порогів по дозі. Якщо не існує ні одного порогу по дозі, то список буде пустим. Кожен запис цього списку описує один поріг по дозі і складається з ідентифікатора (назви) цього порогу та числового значення цього порогу по дозі. В цьому вікні Користувач може створити новий поріг по дозі, відредагувати параметри існуючого порогу або видалити існуючий поріг (кнопка 5).

Help_Screen_12

Для створення нового порогу необхідно перейти в режим редагування, натиснувши кнопку «Редагувати», і після цього задати команду «Додати поріг» (кнопка 6). Відкриється нове вікно, в якому Користувач може задати назву (ідентифікатор) нового порогу (не обов’язково), обов’язково числове значення нового порогу в мЗв, встановити ознаки звукової і (або) вібраційної сигналізації (при необхідності), яка повинна спрацьовувати, якщо накопичена доза перевищить значення цього порогу та задати команду «Зберегти» (обов’язково).

Щоб перейти в режим перегляду та редагування уже створених порогів потрібно натиснути на кнопку «Готово». Для редагування існуючого порогу необхідно вказати в списку на потрібний поріг. Відкриється вікно для редагування вказаного порогу, в якому Користувач може змінити назву (ідентифікатор) існуючого порогу, числове значення порогу, ознаки звукової та вібраційної сигналізації. Проведені зміни вступлять в дію тільки після введення команди «Зберегти».

4.6.2 Пороги по γ

Ця функція забезпечує Користувачу можливості по створенню нових та редагуванню існуючих порогів для потужності дози. Після вибору функції Пороги по γ відкривається нове вікно, в якому відображається список раніше створених порогів по Гамма. Якщо не існує ні одного порогу по Гамма, то список буде пустим. Кожен запис цього списку описує один поріг по Гамма і складається з ідентифікатора (назви) цього порогу та числового значення цього порогу по Гамма. В цьому вікні Користувач може створити новий поріг по потужності дози, відредагувати параметри існуючого порогу або видалити існуючий поріг по Гамма (кнопка 5).

Для створення нового порогу необхідно перейти в режим редагування, натиснувши кнопку «Редагувати», і після цього задати команду «Додати поріг» (кнопка 6). Відкриється нове вікно, в якому Користувач може задати назву (ідентифікатор) нового порогу (не обов’язково), обов’язково числове значення нового порогу в мкЗв/год, встановити ознаки звукової і (або) вібраційної сигналізації (при необхідності), яка повинна спрацьовувати, якщо виміряне значення потужності дози перевищить значення цього порогу та задати команду «Зберегти» (обов’язково).

Для редагування існуючого порогу необхідно перейти в режим перегляду, натиснувши кнопку «Готово», і вказати в списку на потрібний поріг. Відкриється вікно для редагування вказаного порогу, в якому Користувач може змінити назву (ідентифікатор) існуючого порогу, числове значення порогу, ознаки звукової та вібраційної сигналізації. Проведені зміни вступлять в дію тільки після введення команди «Зберегти».

4.6.3 Мова

Доступні мови інтерфейсу Користувача програми «GS Ecotest» надані в наведеному списку. Мова інтерфейсу програми змінюється простим натисканням на необхідний пункт списку. Біля мови, яка в цей момент використовується в програмі, стоїть відмітка.

4.6.4 Facebook

Пункт Facebook показує стан підключення програми до соціальної мережі. Доступні два стани: «Sign in» i «Sign out». Натиснувши на «Sign in» програма в залежності від версії ОС дасть змогу під’єднати аккаунт Facebook для подальшого використання. Кнопка «Sign out» від’єднає поточного користувача від програми. Зверніть увагу, що Facebook сам вибирає аккаунт для під’єднання, в залежності від даних отриманих з програми «Facebook» (якщо встановлена) чи даних браузера «Safari». Тобто для підключення під іншим користувачем, потрібно вийти з поточного аккаунту у вказаних програмах.

4.6.5 Twitter

Пункт twitter показує стан підключення програми до соціальної мережі. В версії iOS 5 і вище програма автоматично підключає аккаунт twitter з програми «Параметри». У випадку вдалого під’єднання індикатор покаже «Connected». Якщо в параметрах немає жодного аккаунту кнопка змінить надпис на «Sign in». Натиснувши на неї ви перейдете в програму «Параметри» де можете ввести дані для підключення до Twitter.

4.6.6 Очистити ВСЮ базу даних

Не допускається виконання команди «Очистити ВСЮ базу даних» в процесі інформаційного обміну по Bluetooth-інтерфейсу між дозиметричним приладом і iOS-пристроєм, про що Користувач буде сповіщений відповідним діалоговим повідомленням.

Після правильного вказування на пункт «Очистити ВСЮ базу даних» для Користувача виводиться попереджуюче повідомлення для свідомого підтвердження Користувачем наміру знищити ВСЮ інформацію в БД. Відповідь «Так» приведе до знищення ВСІЄЇ інформації в БД без можливості її подальшого відновлення. Відповідь «Ні» залишить інформацію в БД без змін.

4.6.7 Початкова анімація

Початкова анімація дій Користувача з дозиметричним приладом для інформаційного підключення його по Bluetooth-інтерфейсу до програми «GS Ecotest» може з'являтись при запуску програми у випадку, якщо в меню Налаштування напроти функції Початкова анімація стоїть відмітка. Якщо відмітка не встановлена, ця анімація з'являтись не буде.

4.6.8 Допомога

Функція Допомога забезпечує Користувача інформацією про:

Вимоги та рекомендації по необхідних налаштуваннях iOS-пристрою перед першим та перед кожним використанням програми «GS Ecotest» виводяться для Користувача в окремому вікні на екрані.

Для переходу на потрібні вказані сайти з метою отримання додаткової розширеної інформації в цьому вікні необхідно вказати на відповідне адресне посилання.

4.7 Соціальна інтеграція

Основною функцією соціальних мереж для програми є можливість поділитися даними вимірювання радіації з друзями в Twitter чи Facebook. Ці функції доступні з вікна перегляду інформації про точку. У верхній частині вікна знаходяться дві кнопки, по одній для двох соціальних мереж.

Для того, щоб поділитися вимірами радіації за допомогою Twitter потрібно натиснути на відповідну кнопку 7 у верхній частині вікна. Якщо програма не підключена до жодного аккаунту, то ви побачите відповідне повідомлення. Для версії iOS 5 і вище використовується аккаунт з програми «Параметри».

Якщо підключення вже здійснено, то після натиснення на кнопку 7 відкриється вікно, зображене нижче. Воно складається з верхньої панелі з кнопками «Відмінити» (зліва) та «Відправити» (справа), рядка користувача («From: @...»), тексту для відправлення, кнопки «Додати фото» та показника доступних символів. Натиснувши на рядок користувача, можна вибрати аккаунт від якого буде здійснена відправка твіта (якщо таких аккаунтів декілька).

Текст для відправки складається з незмінної частини, наприклад, «Radiation in point: 0.460 μSv/h.»  та тексту, який можна редагувати. Пам’ятайте, що Twitter дозволяє відправляти повідомлення, довжина яких не більша за 140 символів. Для зручності в правому нижньому куті вікна знаходиться індикатор, який показує кількість символів, що залишились.

Також разом з повідомленням ми можемо відправити фото. Для відправки фотографії потрібно мати прив’язаний до точки фото коментар. На зображені кнопка «Add photo» знаходиться в виключеному стані, тобто в нашому прикладі відравляється лише текст.

Якщо точка має збережені координати, то твіт буде відправлений з прив’язкою до даних координат.

Help_Screen_13

Для того, щоб поділитися даними вимірювання з друзями у Facebook, потрібно натиснути на відповідну кнопку 8 у верхній частині вікна інформації про точку. По аналогії з Twitter, якщо не підключено жодного аккаунту, програма надасть змогу увійти в Facebook, або підтвердити підключення програми, в залежності від даних, отриманих з програми Facebook, якщо та встановлена, чи від Safari.

Вікно відправлення повідомлення в Facebook схоже на вікно Twitter. Відмінністю є відсутність ліміту на введену кількість символів та відсутність вибору активного аккаунту. Так само текст відправлення складається з незмінної частини (на зображенні «I found radiation 0.460 μSv/h at latitude 23.4000 and longitude 49.2000.») та з тексту введеного користувачем (на зображені «My custom text.»).

Якщо відправити повідомлення з фото коментарем, то Facebook створить альбом «GS Ecotest» для вашого профілю і помістить в нього відправлене зображення.

Якщо ви знаходитесь на відстанні до 100 метрів від місця, про яке знає Facebook, повідомлення автоматично поставить мітку, що ви побували там.

Help_Screen_14

4.8 Backup

Ще однією функцією програми є backup. Тут він виконаний за допомогою iTunes file sharing. Тобто ви можете скопіювати БД з iPhone/iPad на свій ПК (на якому є встановлений iTunes) і навпаки. Кроки для доступу до backup даних:

1. В програмі iTunes виберіть ваш пристрій iPhone/iPad;

2. На верхній панелі вибираємо пункт «Програми» («Apps»);

3. У нижній частині вікна, в розділі «File sharing» вибираємо програму «GS Ecotest»;

4. В секції документів будуть відображатися усі дані, які доступні для копіювання.

Як можна побачити з зображення поданого нижче, вам надається доступ до таких файлів:

Для копіювання файлу достатньо перетягнути його у потрібне вікно, або скористатися кнопкою «Зберегти як» («Save to»).

Не рекомендується видаляти ці файли (виняток xml-файли), якщо ви не впевнені чи це не порушить цілісність бази даних.