ППНВППСпаринг-Віст Центр

 

«GS Ecotest»

 

Версія 2.0.0

 

Керівництво користувача

 

13 Грудня 2013 р.

 

 

Важливо! Для використання всіх функцій програми «GS Ecotest» Андроїд-пристрій (смартфон/планшет), на якому виконується програма,  обов’язково повинен бути обладнаний вбудованим Bluetooth-адаптером!      

 

Використані терміни і скорочення:

·       ДГІ «Gamma Sapiens» – детектор гамма-випромінення інтелектуальний УДКГ-01А (УДКГ-01АPro) «Gamma Sapiens» торгової марки «ЕКОТЕСТ»;

·       ІДК - інтелектуальний дозиметричний комплект у складі ДГІ «Gamma Sapiens» та програми «GS Ecotest»;

·       ПЕД - потужність амбієнтного еквiвалента дози гамма-випромінення (потужність дози);

·       ЕД - амбієнтний еквiвалент дози гамма-випромінення (доза);

·       * ОС Андроїд – операційна система  Android™;

·       Андроїд-пристрій – смартфон або планшет на базі ОС Андроїд;

·       БД – локальна база даних для збереження виміряних дозиметричних даних.

 

* Android™ є торговою маркою Google Inc. (Android is a trademark of Google Inc.).

 

1 Призначення. 2

2 Опис основних функціональних можливостей програми «GS Ecotest». 3

3 Підготовка до використання. 3

3.1 Налаштування перед першим приєднанням.. 3

3.2 Налаштування перед кожним приєднанням.. 3

4 Використання програми «GS Ecotest». 4

4.1 Початок роботи. 4

4.2       Загальні принципи функціонування програми «GS Ecotest». 4

4.2.1 Основні режими роботи Користувача з програмою.. 4

4.2.2 Особливості вимірювання та відображення дозиметричної інформації 4

4.2.3 Особливості деяких введених понять і термінів. 5

4.3 Режим «Індикація». 5

4.3.1 Графічні компоненти режиму «Індикація». 5

4.3.2 Опис Меню додаткових функцій. 6

4.4 Режим «Відображення на карті». 9

4.4.1 Експорт на зовнішні картографічні ресурси Google Earth та Google Maps. 11

4.4.2 Відображення треків на карті 12

4.5 Режим «Перегляд інформації в БД». 13

4.5.1 ДОЗИ.. 14

4.5.1.1 Накопичена доза. 14

4.5.1.2 Сесії 16

4.5.2 ВИМІРЮВАННЯ.. 17

4.5.2.1 Гамма. 19

4.5.2.2 Бета. 21

4.5.2.3 Точки. 21

4.5.2.4 Треки. 22

4.6 Функції Основного Меню.. 25

4.6.1 Налаштування. 25

ПОРОГИ.. 28

4.6.1.1 Пороги по дозі 28

4.6.1.2 Пороги по γ. 30

4.6.1.3 Пороги по β. 33

ТРЕКИ.. 33

4.6.1.4 Треки вимірювань. 33

ЗАГАЛЬНІ. 34

4.6.1.5 Автоматичне завершення. 34

4.6.1.6 Мова. 35

4.6.1.7 Початкова анімація. 35

БАТАРЕЯ.. 35

4.6.1.8 Батарея розряджена. 35

4.6.1.9 Повторювати сигналізацію.. 35

БАЗА ДАНИХ.. 35

4.6.1.10 Очистити ВСЮ базу даних. 35

4.6.1.11 Резервне копіювання. 35

4.6.1.12 Відновити БД.. 36

4.6.2 Допомога. 36

4.6.3 Радіаційний Калькулятор. 36

4.6.3.1 Обчислити Дозу. 37

4.6.3.2 Обчислити Час. 38

4.6.3.3 Обчислити Потужність. 40

4.6.3.4 Норма по γ. 41

4.6.3.5 Норма по Дозі 42

4.6.4. Почати/Завершити запис треку. 42

 

 

1 Призначення

 

Програма «GS Ecotest» використовується тільки в складі інтелектуального дозиметричного комплекту (ІДК) і призначена для встановлення на смартфони  та планшетні комп’ютери з операційною системою Андроїд. Програма «GS Ecotest» призначена для обробки та відображення дозиметричної інформації, що неперервно в реальному часі передається по Bluetooth-інтерфейсу на смартфон чи планшетний комп’ютер від детектора гамма-випромінення інтелектуального «Gamma Sapiens».

Інтелектуальний дозиметричний комплект може використовуватись:

·       для контролю особистої радіаційної безпеки;

·       для оцінки радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і споруд, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобів;

·       для оцінки радіаційної чистоти території в місцях відпочинку, туризму, мисливства, рибальства.

Програма «GS Ecotest» розміщена на ресурсі Google Play та доступна для завантаження користувачам Андроїд-пристроїв.

Інформацію про технічні та функціональні характеристики ДГІ «Gamma Sapiens» можна отримати на сайті компанії-виробника www.gamma-sapiens.com.ua.

 

2 Опис основних функціональних можливостей програми «GS Ecotest»

Програма «GS Ecotest» забезпечує:

·            обмін з ДГІ «Gamma Sapiens» дозиметричною інформацією по Bluetooth-інтерфейсу в режимі реального часу;

·            зручний та оперативний вибір Користувачем форми відображення виміряної дозиметричної інформації на різних видах шкал – спідометричній шкалі, цифровій шкалі, еквалайзерній шкалі, лінійній шкалі;

·            відображення в режимі реального часу виміряної ПЕД;

·            збереження в БД виміряної ПЕД;

·            перегляд збереженої в БД інформації про ПЕД за довільний проміжок часу;

·            встановлення параметрів (критеріїв) для автоматичного запису ПЕД у трек;

·            формування по заданих критеріях та збереження в БД треків на основі виміряних ПЕД;

·            перегляд збережених у БД треків за довільний проміжок часу;

·            експорт на зовнішні картографічні ресурси Google Earth та Google Maps збереженої в БД інформації про ПЕД як окремо, так і у складі треків;

·            відображення основної дозиметричної інформації у реальному часі на карті місцевості, з відображенням точки вимірювання;

·            відображення в режимі реального часу виміряного ЕД;

·            збереження в БД виміряного ЕД;

·            автоматичне обчислення накопиченої дози за довільний проміжок часу на основі інформації, збереженої в БД;

·            перегляд збереженої в БД інформації про ЕД за довільний проміжок часу;

·            відображення часу накопичення ЕД в режимі реального часу;

·            відображення в режимі реального часу стану джерела живлення ДГІ «Gamma Sapiens»;

·            відображення в режимі реального часу статистичної похибки вимірювання ПЕД;

·            встановлення та відображення необхідної кількості порогових рівнів ПЕД, відносно яких здійснюється контроль перевищення поточного виміряного значення ПЕД та спрацьовує сигналізація (візуальна, вібраційна, звукова) такого перевищення;

·            встановлення та відображення необхідної кількості порогових рівнів ЕД, відносно яких здійснюється контроль перевищення поточного виміряного значення ЕД та спрацьовує сигналізація (візуальна, вібраційна, звукова) такого перевищення;

·            резервне копіювання інформації з БД;

·            відновлення при необхідності інформації в БД з резервної копії;

·            зручне керування роботою ДГІ «Gamma Sapiens» з допомогою команд керування:

·       перезапуск вимірювання;

·       стирання накопиченої дози та обнулення часу накопичення дози;

·       вимкнення ДГІ «Gamma Sapiens».

 

3 Підготовка до використання

3.1 Налаштування перед першим приєднанням

1) Перед першим приєднанням дозиметричного приладу  до Андроїд-пристрою в Bluetooth налаштуваннях Андроїд-пристрою встановіть  «Ім’я пристрою:» CHECKPOINTx, де х – довільні цифри або букви.

2) При першому приєднанні приладу до Андроїд-пристрою на можливий запит Bluetooth-з'єднання «Введіть PIN-код...» потрібно ввести: 0000.      

           

3.2 Налаштування перед кожним приєднанням

Перед кожним Bluetooth-з'єднанням дозиметричного приладу виконайте такі дії:

1) На Андроїд-пристрої ВИМКНІТЬ "Режим без зв'язку".

2) Звільніть Bluetooth-інтерфейс від інших з'єднань.

3) Запустіть програму GS Ecotest на Андроїд-пристрої.

4) В програмі “GS Ecotest” відкрийте Меню і задайте команду «Приєднати прилад по Bluetooth».

5) Активуйте дозиметричний прилад  для приєднання по Bluetooth-інтерфейсу до Андроїд-пристрою відповідно до настанови щодо експлуатування для дозиметричного приладу.

 

 

4 Використання програми «GS Ecotest»

4.1 Початок роботи

У програмі “GS Ecotest” відкрийте Меню додаткових функцій і задайте команду «Приєднати прилад по Bluetooth». На екрані з’явиться діалогове вікно  «Запит дозволу на пошук Bluetooth», яке надає змогу Користувачу дозволити (натискання кнопки «Так») або заборонити (натискання кнопки «Ні») використання Bluetooth-інтерфейсу для зв’язку з дозиметричним приладом. Після натискання кнопки «Так» у відповідь на цей запит  потрібно активувати прилад «Gamma Sapiens». Для цього необхідно натиснути і утримувати на «Gamma Sapiens»  кнопку , поки світлодіодний індикатор на ньому не почне мигати. Висока частота мигання означає, що прилад шукає Андроїд-пристрій для з'єднання по Bluetooth-інтерфейсу. Зменшення частоти мигання означає, що з'єднання встановлено.

При спробі встановити з'єднання з конкретним активованим дозиметричним приладом на екрані Андроїд-пристрою з'являється діалогове вікно із заголовком «Прилад запитує дозвіл на з’єднання»,  в якому показано тип приладу, який намагається встановити зв'язок і його серійний номер. Для встановлення зв'язку потрібно натиснути кнопку "Так", для відміни - "Ні".

 

4.2       Загальні принципи функціонування програми «GS Ecotest»

4.2.1 Основні режими роботи Користувача з програмою

Користувач взаємодіє з основними функціональними можливостями програми «GS Ecotest» в таких основних режимах:

·       режим «Індикація»;

·       режим «Відображення на карті»;

·       режим «Перегляд інформації в БД».

Користувач може переключатись між окремими режимами з допомогою відповідних кнопок у верхній частині екрану під заголовком вікна. У кожному з цих режимів роботи Користувачу доступний певний визначений та описаний нижче набір функціональних можливостей та графічних засобів відображення інформації.

У всіх основних режимах Користувачу доступні функції Основного Меню, які традиційно для Андроїда можна викликати, натиснувши кнопку Меню.

Деякі події програми, такі як перевищення порогових рівнів, розрив зв'язку та інші, фіксуються в Нотифікаціях з можливістю їх традиційної для ОС Андроїд обробки Користувачем.

 

            4.2.2 Особливості вимірювання та відображення дозиметричної інформації

4.2.2.1 Вимірювання ПЕД відбувається таким чином. Після початку вимірювання на екрані Андроїд-пристрою у вікні режиму «Індикація»  програми «GS Ecotest» починають відображатись результати вимірювання та значення статистичної похибки, що відповідають цим результатам. У процесі вимірювання статистична похибка кожного наступного результату вимірювання зменшується і з часом досягає заданої статистичної похибки. Після досягнення цієї похибки процес вимірювання продовжується, але частина статистичної інформації починає відкидатись. Тому всі наступні результати вимірювання будуть із статистичною похибкою рівними або меншими від заданої.

Прилад «Gamma Sapiens» автоматично  визначає задану статистичну похибку залежно від інтенсивності випромінення. Значення статистичної похибки відображається сірим кольором, поки є більшим від значення границі допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД. Значення статистичної похибки відображається білим кольором, коли стає рівним або меншим від значення границі допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД (Таблиця 2.1 “Настанова щодо експлуатування ВIСТ.412129.022 РЭ”).

4.2.2.2 Вимірювання ЕД  та часу накопичення дози відбувається таким чином. Кожен раз після увімкнення прилад “Gamma Sapiens” починає вимірювання дози від початкового нульового значення та часу накопичення дози  від нульового часу накопичення дози та передає ці дані в програму “GS Ecotest” для обробки та відображення на екрані у вікні режиму «Індикація».

 

4.2.3 Особливості деяких введених понять і термінів

Для структуризації використання дозиметричної інформації в БД програми «GS Ecotest» розроблені і введені такі спеціальні терміни:

·       Точка – визначене Користувачем місце в архітектурній споруді чи на відкритому просторі, яке однозначно визначає координати точки, в якій проводять дозиметричні вимірювання потужності дози і (або) густини потоку частинок бета-випромінення (у випадку роботи з приладами МКС-05 «ТЕРРА» чи РКС-01 «СТОРА-ТУ»). Дозиметричні вимірювання в одній і тій самій Точці означають вимірювання в одному і тому самому місці в архітектурній споруді або на відкритому просторі. Кожна Точка в БД програми «GS Ecotest» обов’язково характеризується своєю назвою та автоматично створеним  ідентифікатором, які не можуть бути однаковими для різних Точок. Точки на відкритому просторі можуть додатково характеризуватись ще і GPS-координатами, якщо Андроїд-пристрій обладнаний відповідними апаратними засобами;

·       Трек - набір точок вимірювання, сформованих за певними параметрами, що визначені користувачем (інтервал часу, зміна позиції, перевищення порогу по γ, β, падіння нижче порогу γ, β), або записаних вручну. Одна точка містить одне дозиметричне вимірювання потужності дози або густини потоку частинок бета-випромінення (у випадку роботи з приладами МКС-05 «TERRA» чи РКС-01 «СТОРА-ТУ»). Кожен Трек у БД програми «GS Ecotest» обов’язково характеризується своєю назвою та автоматично створеним ідентифікатором, які не можуть повторюватись. Точки, що входять у Трек, автоматично отримують унікальний ідентифікатор та назву у вигляді: назва треку#номер точки в треку. Наприклад, Track 2013/12/12 14:15:16#5;

·       Сесія – період часу неперервного накопичення дози дозиметричним приладом та передавання накопиченої дози в програму «GS Ecotest». Кожна Сесія починається з нульового значення накопиченої дози та періоду часу накопичення дози на початку Сесії і завершується значенням накопиченої дози на час завершення цієї Сесії. Нова Сесія починається автоматично при приєднанні дозиметричного приладу до Андроїд-пристрою та завершується автоматично при відєднанні цього дозиметричного приладу від Андроїд-пристрою по Bluetooth-інтерфейсу.

Задана Користувачем функція «Обнулити дозу» завершує поточну Сесію накопичення дози дозиметричним приладом та розпочинає нову Сесію.

 

4.3 Режим «Індикація»

Режим «Індикація» забезпечує відображення дозиметричної інформації у реальному часі та можливість задання Користувачем команд з Меню додаткових функцій.

 

          4.3.1 Графічні компоненти режиму «Індикація»

 

 

         4.3.2 Опис Меню додаткових функцій

 

Меню додаткових функцій забезпечує виконання Користувачем таких функцій:

 

Для використання цих функцій Користувачу необхідно натиснути на екрані кнопку Меню додаткових функцій і вибрати потрібний пункт меню.

 

 

Приєднання дозиметричного приладу по Bluetooth-інтерфейсу до Андроїд-пристрою

Ця функція призначена для встановлення з’єднання по Bluetooth-інтерфейсу між дозиметричним приладом і Андроїд-пристроєм.  Для цього необхідно в Меню додаткових функцій вибрати пункт меню “Приєднати прилад по Bluetooth”.

Цей пункт присутній в Меню тільки тоді, коли дозиметричний прилад ще не приєднаний до Андроїд-пристрою по Bluetooth-інтерфейсу.

 

Від'єднання дозиметричного приладу по Bluetooth-інтерфейсу від Андроїд-пристрою

Для завершення обміну між Андроїд-пристроєм і дозиметричним приладом та вимкнення дозиметричного приладу потрібно вибрати пункт Меню "Від'єднати прилад по Bluetooth". На екрані з’являється діалогове вікно, в якому Користувач може підтвердити намір завершити вимірювання та від’єднати «Gamma Sapiens»  від Андроїд-пристрою або відхилити від’єднання «Gamma Sapiens» і продовжити вимірювання.

У випадку від’єднання «Gamma Sapiens»  від Андроїд-пристрою відбувається автоматичне вимкнення Bluetooth  на Андроїд-пристрої, якщо Bluetooth був вимкнений до моменту подачі Користувачем команди “Приєднати прилад по Bluetooth”. Bluetooth залишається увімкненим, якщо він  був увімкнений до подачі команди “Приєднати прилад по Bluetooth”.

Цей пункт присутній в Меню тільки тоді, коли дозиметричний прилад приєднаний до Андроїд-пристрою по Bluetooth-інтерфейсу.

 

Збереження в БД поточного виміряного значення потужності дози або густини потоку частинок бета-випромінення

Ця функція призначена для збереження в БД  поточного значення дозиметричного вимірювання разом з необхідною Користувачу додатковою інформацією:

 

При виборі пункту Меню "Зберегти γ" відкривається вікно збереження потужності дози. У вікні відображаються поточні дані дозиметричного вимірювання, які будуть збережені в БД. Можливі два варіанти збереження потужності дози: створення нової точки вимірювання і запис в неї поточного вимірювання або додавання поточного вимірювання до інформації для вже існуючої (раніше створеної) точки.

При створенні нової точки (функція «Створити нову точку») відкривається ще одне вікно, де Користувачу обов'язково потрібно ввести унікальний ідентифікатор (назву) цієї створюваної точки. Коментар до цієї точки вимірювання  є необов’язковим і вводиться на бажання чи за потреби.

При додаванні поточного вимірювання до інформації для існуючої точки (функція "Додати до існуючої точки") Користувачу необхідно вибрати потрібну точку з наданого списку існуючих точок збереження. Після вибору потрібної точки з'явиться вікно, аналогічне до створення нової точки, але назва і коментар цієї точки будуть уже заповнені. Для збереження цього вимірювання можна (на бажання) ввести коментар цього вимірювання і обовязково натиснути кнопку "Зберегти".

 

Збереження в БД поточної накопиченої дози

Ця функція призначена для збереження в БД  поточного значення накопиченої дози разом з необхідною Користувачу додатковою інформацією:

 

Для збереження в БД поточного значення накопиченої дози Користувачу потрібно вибрати   пункт Меню "Зберегти накопичену дозу". Накопичена доза зберігається в базі даних і стосується поточної сесії накопичення доз.

 

Перезапуск процесу вимірювання на дозиметричному приладі

При натисканні  на пункт Меню "Перезапуск вимірювання" дозиметричний прилад перезапускає процес вимірювання потужності дози (або густини потоку частинок бета-випромінення). Статистична похибка починається зі значення 255 %, а процес вимірювання починається з нульового значення.

 

Обнулення поточної накопиченої дози на дозиметричному приладі

Ця функція призначена для обнулення накопиченої дози і обнулення періоду часу накопичення дози на дозиметричному приладі. Після вибору пункту меню "Обнулити дозу" відкривається вікно збереження поточної сесії. Користувачу надається можливість (це не обов’язково) ввести ідентифікатор (ім’я) цієї поточної сесії, яка завершується. Якщо ідентифікатор сесії не задати, то автоматично цій сесії присвоїться  ідентифікатор у вигляді виразу "Session yyyy/mm/dd", де yyyy/mm/dd – час закінчення сесії. Після натиснення на кнопку "Зберегти" поточна сесія зберігається в базі даних і створюється нова сесія. При цьому в збережену сесію автоматично, без дій Користувача, записується останнє значення накопиченої дози, обнуляється накопичена доза на дозиметричному приладі та відлік періоду часу накопичення дози починається з нуля.

  

4.4 Режим «Відображення на карті»

 

 

Для  функціонування цього режиму необхідна наявність на Андроїд-пристрої:

·  Інтернет-каналу для online-використання карт Google Maps;

·  увімкненого GPS-пристрою.

Цей режим забезпечує відображення основної дозиметричної інформації у реальному часі на карті місцевості, з відображенням точки вимірювання. Біля поточної точки вимірювання відображається табличка з такою основною дозиметричною інформацією:

Зображення таблички вмикається/вимикається натисканням на нього.

Користувач може переключатись між різними типами відображення карти з допомогою спеціальної кнопки на зображенні карти.

Поточна дозиметрична інформація у реальному часі на карті місцевості може відображатися як окремо, так і одночасно з переглядом на карті дозиметричної інформації, яка збережена в БД. Точки вимірювання з БД відображаються на карті одним з чотирьох кольорових маркерів, залежно від того, в якому діапазоні знаходиться останнє відображене значення потужності дози в цій точці: діапазон 1 діапазон 2  діапазон 3 діапазон 4.

 

 

4.4.1 Експорт на зовнішні картографічні ресурси Google Earth та Google Maps

Для того, щоб експортувати дані, їх потрібно спочатку відобразити на карті «GS Ecotest». Пізніше натиснути кнопку експорту, внаслідок чого відкриється діалогове вікно введення назви та коментаря для .kmz-файла. Користувачу буде запропоновано стандартну назву у вигляді: назва пристрою-назва програми-дата-число.

 

 

Після натискання кнопки OK файл буде збережено у каталозі «GS Ecotest» на карті пам'яті пристрою.

 

 

            4.4.2 Відображення треків на карті

Треки на карті позначаються точками вимірювання, які з'єднані між собою лініями зі стрілками. Напрямок стрілок вказує на напрямок руху Користувача між точками.

Додаткові графічні зображення на відображенні треку означають:

·       стрілка без лінії, що входить в першу відображену точку треку – до першої відображеної  точки треку є точки без GPS-координат;

·       стрілка, що виходить з останньої точки треку – після останньої відображеної точки треку є точки без GPS-координат;

·       табличка між відображеними точками з цифрою – між цими точками є точки без GPS-координат. Їхня кількість вказана в таблиці.

Треки на карті можна переглядати також без ліній. Для їх ввімкнення/вимкнення використовують кнопку на панелі  .

 

4.5 Режим «Перегляд інформації в БД»

Цей режим забезпечує Користувачу можливості по перегляду дозиметричної інформації, яка раніше була збережена Користувачем в БД. Вікно перегляду бази даних містить функції, які розділені на дві групи під заголовками ДОЗИ та ВИМІРЮВАННЯ відповідно.

 

 

            4.5.1 ДОЗИ

Функції групи ДОЗИ призначені для обробки та надання Користувачу в зручному для сприйняття вигляді необхідної інформації з БД про накопичені дози Користувачем за довільні проміжки часу.

 

            4.5.1.1 Накопичена доза

Функція перегляду Накопичена доза надає Користувачу можливість переглянути історію збереження значення накопиченої дози за довільний проміжок часу та обчислити абсолютне значення накопиченої дози за цей же довільно заданий період часу.

Після вибору функції Накопичена доза відкривається нове вікно, в якому відображений список записів Користувача про збережені накопичені дози. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про накопичену дозу: числове значення величини накопиченої дози, перевищений поріг по дозі (якщо не перевищено жодного порогу по дозі, то показано "0.000"), дату і час збереження накопиченої дози, а також ідентифікатор сесії, під час якої збережено дозу.

У цьому вікні Користувач може автоматично обчислити накопичену дозу за довільний заданий період часу. Для цього потрібно задати команду «Накопичена доза»  (поряд з кнопкою «Пошук» ), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду накопичення дози та натиснути кнопку «Готово».  Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу буде надана така інформація: обчислене значення накопиченої дози за заданий період часу, дата і час початку та дата і час кінця заданого періоду часу, а також список збережених записів історії накопичення цієї дози, на основі яких і було обчислено значення накопиченої дози.

 

 

У цьому вікні Користувач також може знайти всі записи історії накопичення дози для окремої Сесії з допомогою команди «Пошук за сесією», на запит якої необхідно ввести номер потрібної сесії. У результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком записів про збережені накопичені дози цієї сесії.

При вказуванні Користувачем на окремий конкретний запис у списку, додатково відкриється окреме вікно з повною інформацією про цей запис, яка містить: числове значення величини накопиченої дози, перевищений поріг по дозі (якщо не перевищено жодного порогу по дозі, то показано "0.000"), значення часу, за який була накопичена ця доза, дату і час збереження накопиченої дози, тип та серійний номер дозиметричного приладу, яким вимірювалась доза,  коментар, який був записаний Користувачем у момент збереження цієї дози.

 

            4.5.1.2 Сесії

Функція перегляду Сесії надає Користувачу можливість переглянути історію накопичення дози по Сесіях за довільний проміжок часу та обчислити абсолютне значення накопиченої дози за цей самий довільно заданий період часу.

Після вибору функції Сесії відкривається нове вікно, в якому відображений список Сесій збереження доз. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про окрему сесію накопичення дози: назву сесії  та значення величини накопиченої дози за цю сесію, унікальний номер сесії,  дату і час початку та кінця сесії та час, за який була  накопичена  доза в межах цієї сесії.

У цьому вікні Користувач може автоматично обчислити накопичену дозу за довільний заданий період часу. Для цього потрібно задати команду «Накопичена доза»  (поряд з кнопкою «Пошук» ), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду накопичення дози та натиснути кнопку «Готово».  Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу отримає така інформацію: обчислене значення накопиченої дози за заданий період часу, дата і час початку та дата і час кінця заданого періоду часу, а також список Сесій історії накопичення цієї дози, на основі яких і було обчислено значення накопиченої дози.

 

 

У цьому вікні Користувач також може знайти всі записи історії накопичення дози для окремої Сесії з допомогою команди «Пошук за сесією», на запит якої необхідно ввести назву або номер потрібної сесії. У результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком записів про збережені Сесії накопичення дози.

Вказуючи на запис конкретної Сесії, Користувач може отримати детальну інформацію про цю Сесію: значення накопиченої дози за цю сесію, значення часу, за який була накопичена ця доза, дата та час початку і завершення цієї сесії, назву сесії, текстовий коментар, який записав Користувач для цієї сесії,  та переглянути збережені Користувачем записи історії  накопичення дози для цієї Сесії.

 

            4.5.2 ВИМІРЮВАННЯ

Функції групи ВИМІРЮВАННЯ призначені для обробки та надання Користувачу в зручному для сприйняття вигляді необхідної інформації з БД про збережені Користувачем значення потужності дози (або густини потоку частинок бета-випромінення) за довільні проміжки часу.

Якщо при перегляді дозиметричної інформації в БД у вікнах перегляду присутній компонент Маркер (), то це означає, що Користувач має можливість, натиснувши на Маркер, переглянути на карті дозиметричну інформацію, виведену в поточному вікні перегляду БД. Точки вимірювання з БД відображаються на карті одним з чотирьох кольорових маркерів, залежно від того, в якому діапазоні знаходиться останнє відображене значення потужності дози в цій точці: діапазон 1 діапазон 2  діапазон 3 діапазон 4. Якщо на карті натиснути будь-який кольоровий маркер точки вимірювання, то з’явиться табличка з такими параметрами останнього дозиметричного вимірювання в цій точці:

Таким чином при перегляді дозиметричної інформації в БД забезпечується простий і однозначний перехід від опису точки вимірювання в БД до маркера відображення цієї точки на карті, а також зворотній перехід  - від маркера точки дозиметричного вимірювання на карті до опису дозиметричних вимірювань в цій точці  в БД.

 

 

            4.5.2.1 Гамма

Функція перегляду Гамма надає Користувачу можливість переглянути історію вимірювання та збереження значення потужності дози в різних точках вимірювання за довільний проміжок часу та переглянути історію вимірювання і збереження потужності дози для конкретної точки.

Після вибору функції Гамма відкривається нове вікно, в якому відображений список записів історії вимірювання і збереження потужності дози. Кожен запис цього списку містить таку основну інформацію про потужність дози: числове значення величини потужності дози та ідентифікатор (назва) точки вимірювання, значення статистичної похибки цього вимірювання, значення перевищеного порогу по потужності дози (якщо не перевищено жодного порогу по потужності дози, то показано "0.00"), дату і час збереження цього значення потужності дози.

У цьому вікні Користувач може вибрати всі записи історії вимірювання потужності дози для окремої заданої точки з допомогою команди «Пошук за точкою», на запит якої необхідно ввести ідентифікатор (назву) потрібної точки. У результаті пошуку відкриється додаткове вікно зі списком значень, що відображають історію вимірювання  та збереження потужності дози тільки в заданій точці.

У цьому вікні Користувач також може переглянути історію вимірювання та збереження значення потужності дози в різних точках вимірювання за довільний заданий проміжок часу. Для цього потрібно задати команду «Перегляд за часом» (поряд з кнопкою «Пошук» ), на запит ввести дату та час початку і закінчення потрібного часового періоду вимірювання і збереження потужності дози та натиснути кнопку «Готово».  Відкриється окреме вікно, в якому Користувачу буде надано впорядкований за часом список збережених записів історії вимірювання потужності дози за заданий період часу в різних точках.

 

 

При вказуванні Користувачем на окремий конкретний запис у списку додатково відкриється окреме вікно з повною інформацією про цей запис, яка містить назву (ідентифікатор) цієї точки, текстовий коментар, записаний Користувачем при створенні точки, GPS-координати цієї точки (вказані тільки тоді, коли при створенні цієї точки вони були відомі. Інакше буде показано “0.0000, 0.0000”)  та збережені дані про вимірювання потужності дози: значення потужності дози, значення перевищеного порогу по потужності дози (якщо не перевищено жодного порогу по потужності дози, то показано "0.00"), дату і час збереження цієї потужності дози, значення статистичної похибки цього вимірювання, тип та серійний номер дозиметричного приладу, яким вимірювалась потужність дози та  коментар, який був записаний Користувачем у момент вимірювання збереження цієї потужності дози.

 

            4.5.2.2 Бета

Функція перегляду Бета надає Користувачу можливість переглянути історію вимірювання та збереження значення густини потоку частинок бета-випромінення в різних точках вимірювання за довільний проміжок часу та переглянути історію вимірювання і збереження значень густини потоку частинок бета-випромінення для конкретної точки.

Можливості Користувача щодо перегляду та обробки збереженої в БД інформації про вимірювання густини потоку частинок бета-випромінення такі самі, як і для функції Гамма.

 

            4.5.2.3 Точки

Функція перегляду Точки надає Користувачу можливість переглянути історію проведення вимірювань потужності дози (або густини потоку частинок бета-випромінення) в кожній необхідній точці вимірювання.

Точка у списку ідентифікується унікальною назвою і шестизначним ідентифікатором. За назвою та ідентифікатором можна здійснювати пошук необхідної Точки.

При виборі однієї з Точок відкривається вікно перегляду інформації про Точку.

 

 

Вікно перегляду показує детальну інформацію про цю Точку, а також про всі збережені вимірювання, які були здійснені в цій Точці. Допускається таке редагування інформації про Точку та вимірювання: зміна назви Точки, редагування коментаря до Точки, а також редагування коментарів кожного окремого вимірювання.

 

4.5.2.4 Треки

 

Функція перегляду Треки надає Користувачу можливість переглянути історію проведення записів Треків на основі автоматично (за параметрами) або в ручну записаних вимірювань потужності дози (або густини потоку частинок бета-випромінення).

Трек у списку ідентифікується унікальною назвою і шестизначним ідентифікатором. За назвою та ідентифікатором можна здійснювати пошук необхідного Треку. Також список Треків можна фільтрувати за датою створення і за максимально виміряним значенням Гамма.

            При виборі одного з Треків відкриється вікно перегляду інформації про Трек.

 

 

 

 

            Вікно перегляду показує детальну інформацію про цей Трек, а також про всі збережені точки вимірювання в ньому. Допускається таке редагування інформації про Трек і точки: зміна назви Треку, редагування коментаря до Треку і точки. Назву точки, що входить в Трек, змінити неможливо.

            Щоб переглянути параметри, за якими формувався Трек, потрібно вибрати у списку пункт «Використані налаштування». Відкриється таке вікно перегляду інформації про параметри формування цього треку.

 

4.6 Функції Основного Меню

Основне Меню програми “GS Ecotest” містить функції: Налаштування, Допомога, Радіаційний Калькулятор, Почати/Завершити запис треку.

 

           4.6.1 Налаштування

Налаштування забезпечує виконання таких функцій:

·       встановлення порогових значень по накопиченій дозі;

·       встановлення порогових значень по потужності дози;

·       встановлення порогових значень по густині потоку частинок бета-випромінення;

·       встановлення параметрів для автоматичного запису вимірювань в трек;

·       автоматичного завершення програми;

·       встановлення мови графічного інтерфейсу програми «GS Ecotest»;

·       увімкнення/вимкнення графічної анімації приєднання приладу;

·       увімкнення/вимкнення сигналізації про розрядження батареї «Gamma Sapiens»;

·       увімкнення/вимкнення повторення сигналізації про розрядження батареї «Gamma Sapiens»;

·       очищення всіх даних в БД;

·       резервне копіювання БД на флеш-карту пам’яті Андроїд-пристрою;

·       відновлення БД з раніше збереженої резервної копії.

 

Всі функції налаштування об’єднані в такі функціональні групи відповідно до призначення:

·       ПОРОГИ;

·       ТРЕКИ;

·       ЗАГАЛЬНІ;

·       БАТАРЕЯ;

·       БАЗА ДАНИХ.


 

 

 

ПОРОГИ

            4.6.1.1 Пороги по дозі

            Ця функція забезпечує Користувачу можливість створення нових та редагування існуючих порогових рівнів для дози. Після вибору функції Пороги по дозі

відкривається нове вікно, в якому відображається список раніше створених порогів по дозі. Якщо не існує ні одного порогу по дозі, то список буде пустим. Кожен запис цього списку описує один поріг по дозі і складається з ідентифікатора (назви) цього порогу та числового значення цього порогу по дозі. У цьому вікні Користувач може створити новий поріг по дозі, відредагувати параметри існуючого порогу або видалити існуючий поріг.

 

 

            Для створення нового порогу необхідно задати команду «Додати поріг» (кнопка «+» додати). Відкриється нове вікно, в якому Користувач може задати  назву (ідентифікатор) нового порогу (не обов’язково), обов’язково числове значення нового порогу в мЗв, встановити ознаки звукової і (або) вібраційної сигналізації (при необхідності), яка повинна спрацьовувати, якщо накопичена доза перевищить значення цього порогу, та задати команду «Зберегти» (обов’язково).

            Для редагування існуючого порогу необхідно вказати в списку на потрібний поріг. Відкриється вікно для редагування вказаного порогу, в якому Користувач може змінити  назву (ідентифікатор) існуючого порогу, числове значення порогу, ознаки звукової та вібраційної сигналізації. Проведені зміни вступлять в дію тільки після введення команди «Зберегти».

            При створенні кожного нового порогу або при редагуванні кожного існуючого порогу Користувач має можливість окремо для цього порогу встановлювати тип сигналізації (вібрація, звуковий сигнал) та тривалість окремо кожного типу сигналізації. Сигнал кожного типу для кожного окремого порогу може звучати одноразово або неперервно. При перевищенні порогу, для якого встановлена неперервна сигналізація, одночасно з неперервною відповідною сигналізацією, у вікнах режиму «Індикації» додатково з’являється вікно з інформацією про перевищений поріг. Коли Користувач закриває це вікно, неперервне сигналізування припиняється.

Незалежно від типу та тривалості відповідна сигналізація завжди спрацьовує відповідно до налаштувань для найбільшого перевищеного порогу.

            Для видалення (знищення) існуючого порогу Користувачу необхідно натиснути і утримувати потрібний поріг зі списку до появи діалогового вікна з запитом про підтвердження необхідності видалення цього запису про поріг. Для видалення цього порогу потрібно відповісти «Так», для збереження порогу в БД (не видаляти цей поріг)  - потрібно відповісти «Ні».

 

            4.6.1.2 Пороги по γ

            Ця функція забезпечує Користувачу можливість створення нових та редагування існуючих порогів для потужності дози. Після вибору функції Пороги по γ відкривається нове вікно, в якому відображається список раніше створених порогів по Гамма. Якщо не існує ні одного порогу по Гамма, то список буде пустим. Кожен запис цього списку описує один поріг по Гамма і складається з ідентифікатора (назви) цього порогу та числового значення цього порогу по Гамма. У цьому вікні Користувач може створити новий поріг по потужності дози, відредагувати параметри існуючого порогу або видалити існуючий поріг по Гамма.

 

 

            Для створення нового порогу необхідно задати команду «Додати поріг» (кнопка «+» додати). Відкриється нове вікно, в якому Користувач може задати  назву (ідентифікатор) нового порогу (не обов’язково), обов’язково числове значення нового порогу в мкЗв/год, встановити ознаки звукової і (або) вібраційної сигналізації (при необхідності), яка повинна спрацьовувати, якщо виміряне значення потужності дози перевищить значення цього порогу, та задати команду «Зберегти» (обов’язково).

            Для редагування існуючого порогу необхідно вказати в списку на потрібний поріг. Відкриється вікно для редагування вказаного порогу, в якому Користувач може змінити  назву (ідентифікатор) існуючого порогу, числове значення порогу, ознаки звукової та вібраційної сигналізації. Проведені зміни вступлять в дію тільки після введення команди «Зберегти».

            При створенні кожного нового порогу або при редагуванні кожного існуючого порогу Користувач має можливість окремо для цього порогу встановлювати тип сигналізації (вібрація, звуковий сигнал) та тривалість окремо кожного типу сигналізації. Сигнал кожного типу для кожного окремого порогу може звучати одноразово або неперервно. При перевищенні порогу, для якого встановлена неперервна сигналізація, одночасно з неперервною відповідною сигналізацією, у вікнах режиму «Індикації» додатково з’являється вікно з інформацією про перевищений поріг. Коли Користувач закриває це вікно, неперервне сигналізування припиняється.

Незалежно від типу та тривалості відповідна сигналізація завжди спрацьовує відповідно до налаштувань для найбільшого перевищеного порогу.

 

 

Для видалення (знищення) існуючого порогу Користувачу необхідно продовженим дотиком вказати в списку на потрібний поріг до появи діалогового вікна з запитом про підтвердження необхідності видалення цього запису про поріг. Для видалення цього порогу потрібно відповісти «Так», для збереження порогу в БД (не видаляти цей поріг)  - потрібно відповісти «Ні».

 

            4.6.1.3 Пороги по β

            Ця функція забезпечує Користувачу можливість створення нових та редагування існуючих порогів для густини потоку частинок бета-випромінення. Після вибору функції Пороги по β відкривається нове вікно, в якому відображається список раніше створених порогів по Бета. Якщо не існує ні одного порогу по Бета, то список буде пустим. Кожен запис цього списку описує один поріг по Бета і складається з ідентифікатора (назви) цього порогу та числового значення цього порогу по Бета. У цьому вікні Користувач може створити новий поріг по Бета, відредагувати параметри існуючого порогу або видалити існуючий поріг по Бета.

            Для створення нового порогу необхідно задати команду «Додати поріг» (кнопка «+» додати). Відкриється нове вікно, в якому Користувач може задати  назву (ідентифікатор) нового порогу (не обов’язково), обов’язково числове значення нового порогу в Кчаст./(см.кв.*хв), встановити ознаки звукової і (або) вібраційної сигналізації (при необхідності), яка повинна спрацьовувати, якщо виміряне значення густини потоку частинок бета-випромінення перевищить значення цього порогу, та задати команду «Зберегти» (обов’язково).

            Для редагування існуючого порогу необхідно вказати в списку на потрібний поріг. Відкриється вікно для редагування вказаного порогу, в якому Користувач може змінити  назву (ідентифікатор) існуючого порогу, числове значення порогу, ознаки звукової та вібраційної сигналізації. Проведені зміни вступлять в дію тільки після введення команди «Зберегти».

            При створенні кожного нового порогу або при редагуванні кожного існуючого порогу Користувач має можливість окремо для цього порогу встановлювати тип сигналізації (вібрація, звуковий сигнал) та тривалість окремо кожного типу сигналізації. Сигнал кожного типу для кожного окремого порогу може звучати одноразово або неперервно. При перевищенні порогу, для якого встановлена неперервна сигналізація, одночасно з неперервною відповідною сигналізацією, у вікнах режиму «Індикації» додатково з’являється вікно з інформацією про перевищений поріг. Коли Користувач закриває це вікно, неперервне сигналізування припиняється.

Незалежно від типу та тривалості відповідна сигналізація завжди спрацьовує відповідно до налаштувань для найбільшого перевищеного порогу.

Для видалення (знищення) існуючого порогу Користувачу необхідно продовженим дотиком вказати в списку на потрібний поріг до появи діалогового вікна з запитом, про підтвердження необхідності видалення цього запису про поріг. Для видалення цього порогу потрібно відповісти «Так», для збереження порогу в БД (не видаляти цей поріг)  - потрібно відповісти «Ні».

 

ТРЕКИ

            4.6.1.4 Треки вимірювань

            Ця функція дає можливість Користувачу встановити параметри, за якими будуть формуватись треки, тобто автоматично записуватимуться точки вимірювання. До цих параметрів належать:        

 

Для активації необхідно встановити прапорець навпроти вибраного параметра, в результаті чого з’явиться кнопка, натиснувши яку, можна встановити значення параметра. Для параметрів перевищення та падіння нижче порогів γ, β потрібно позначити у списку пороги, що є заздалегідь встановлені в БД.

 

 

ЗАГАЛЬНІ

      4.6.1.5 Автоматичне завершення

 

З допомогою цієї функції Користувач може задати час, після настання якого програма «GS Ecotest» автоматично завершить вимірювання, вимкне «Gamma Sapiens» та завершить роботу. Час автоматичного завершення програми Користувач може задавати командою «Завершити роботу через…» або «Завершити роботу в…».

Автоматичне завершення програми може супроводжуватись попередньою сигналізацією (звуковий сигнал та вібрація). Увімкнення/вимкнення сигналізації встановлює Користувач у вікні налаштування автоматичного завершення. У випадку увімкнення сигналізації з настанням встановленого часу завершення програми, вмикається неперервна звукова і вібраційна сигналізація та з’являється діалогове вікно, в якому треба підтвердити завершення програми. Якщо Користувач підтверджує намір завершити програму, в Нотифікаціях записується повідомлення про автоматичне завершення, і програма завершується. Якщо намір завершити програму Користувач не підтверджує, то діалогове вікно закривається і програма продовжує роботу.

Якщо Користувач у цих налаштуваннях не встановить попереджувальну сигналізацію, то програма «GS Ecotest»  автоматично завершить  роботу у встановлений час без попередження і згоди Користувача.

 

4.6.1.6 Мова

Доступні мови інтерфейсу Користувача програми “GS Ecotest” подані в наведеному списку. Мова інтерфейсу програми змінюється, якщо натиснути на необхідний пункт списку. Біля мови, яка в цей момент використовується в програмі, стоїть відмітка.

 

4.6.1.7 Початкова анімація

Початкова анімація дій Користувача з дозиметричним приладом для інформаційного підключення його по Bluetooth-інтерфейсу до програми «GS Ecotest» може з'являтись при запуску програми у випадку, якщо в меню Налаштування напроти функції Початкова анімація стоїть відмітка. Якщо відмітка не встановлена, ця анімація з'являтись не буде.

 

БАТАРЕЯ

4.6.1.8 Батарея розряджена

При встановленні цього компоненту (Check Box) на Андроїд-пристрої вмикається функція сигналізації (звуковий та вібраційний сигнал) про розрядження батареї «Gamma Sapiens».

Якщо батарея «Gamma Sapiens» розрядиться до значення  25 % від повного заряду, то Користувач отримає одноразовий звуковий та вібраційний сигнали і в Нотифікаціях запишеться відповідне повідомлення про розрядження батареї «Gamma Sapiens» до значення 25 %.

 

4.6.1.9 Повторювати сигналізацію

При встановленні цього компоненту (Check Box) на Андроїд-пристрої вмикається функція періодичного повторення сигналізації (звуковий та вібраційний сигнал) про розрядження батареї «Gamma Sapiens». Якщо батарея «Gamma Sapiens» розрядиться до значення  0 % від повного заряду, то Користувач отримає неперервний звуковий та вібраційний сигнали протягом 10 с і в Нотифікаціях запишеться відповідне повідомлення про розрядження батареї «Gamma Sapiens» до значення 0 %. Ця сигналізація та записи в Нотифікаціях будуть регулярно повторюватись через кожні 5 хв., сигналізуючи Користувачу про критично низький заряд батареї «Gamma Sapiens», який може спричинити самовільне вимкнення «Gamma Sapiens». Отримавши таку сигналізацію, Користувач має якнайшвидше завершити сеанс вимірювання командою «Відключити прилад по Bluetooth» та поміняти батарею «Gamma Sapiens».

 

БАЗА ДАНИХ

4.6.1.10 Очистити ВСЮ базу даних

            Не допускається виконання команди "Очистити ВСЮ базу даних" у процесі інформаційного обміну по Bluetooth-інтерфейсу між дозиметричним приладом і Андроїд-пристроєм, про що Користувач буде сповіщений відповідним діалоговим повідомленням.

Після правильного вказування на пункт "Очистити ВСЮ базу даних" для Користувача виводиться  попереджувальне повідомлення для свідомого підтвердження наміру знищити ВСЮ інформацію в БД. Відповідь «Так» приведе до  знищення ВСІЄЇ інформації в БД без можливості її подальшого відновлення. Відповідь «Ні» залишить інформацію в БД без змін.

 

4.6.1.11 Резервне копіювання

З метою збереження даних і подальшого відновлення поточний  файл бази даних «ecotest.db» при необхідності Користувач може скопіювати на карту пам'яті в папку "GS Ecotest". Для подальшого відновлення даних в БД з резервного файлу раніше скопійований резервний файл БД має знаходитись в папці "GS Ecotest" під іменем «ecotest.db».

Не допускається виконання команди резервного копіювання БД в процесі інформаційного обміну по Bluetooth-інтерфейсу між дозиметричним приладом і Андроїд-пристроєм, про що Користувач буде сповіщений відповідним діалоговим повідомленням.

 

            4.6.1.12 Відновити БД

            При  необхідності відновлення в БД інформації, яка раніше була збережена на цьому Андроїд-пристрої в папці "GS Ecotest" під іменем «ecotest.db», необхідно задати команду «Відновити БД». У випадку успішного відновлення поточної БД з резервної копії або виникнення проблем при відновленні БД Користувачу буде виведена відповідна діагностика.

            Не допускається виконання команди відновлення БД з резервної копії в процесі інформаційного обміну по Bluetooth-інтерфейсу між дозиметричним приладом і Андроїд-пристроєм, про що Користувач буде сповіщений відповідним діалоговим повідомленням.

 

 

       4.6.2 Допомога

Функція Допомога забезпечує Користувача інформацією про:

·       необхідні налаштування Андроїд-пристрою перед першим використанням програми «GS Ecotest»;

·       необхідні  налаштування Андроїд-пристрою перед кожним використанням програми «GS Ecotest»;

·       адресні посилання на сайт розширеної документації по програмі «GS Ecotest»;

·       адресні посилання на сайт опису дозиметричних приладів торгової марки «ЕКОТЕСТ».

Вимоги та рекомендації щодо необхідних налаштувань Андроїд-пристрою перед першим та перед кожним використанням програми «GS Ecotest» виводяться для Користувача в окремому вікні на екрані.

Для переходу на потрібні вказані сайти з метою отримання додаткової розширеної інформації в цьому вікні необхідно вказати на відповідне адресне посилання.

 

4.6.3 Радіаційний Калькулятор

Радіаційний Калькулятор дозволяє Користувачу:

·       обчислити Дозу за заданий період часу при заданій потужності;

·       обчислити Час, за який буде накопичена задана доза при заданій потужності;

·       обчислити Потужність, при якій буде накопичена задана доза за заданий період часу.

Під час обчислення Користувач також має змогу здійснювати автоматичний контроль відповідних введених або обчислених даних відносно завчасно введених нормативних даних – допустимого значення по потужності дози та допустимого значення по дозі за один рік накопичення, які вводяться відповідно командами Норма по γ та Норма по Дозі. Якщо відповідне введене або обчислене значення рівне або більше від аналогічного нормативного значення, то у вікні обчислення перевищене нормативне значення змінює колір. Таким чином Користувач попереджений про перевищення нормативного значення.

 

 

 4.6.3.1 Обчислити Дозу

Для обчислення Дози за заданий період часу при заданій потужності у вікні обчислення Користувачу необхідно ввести такі значення:

·       потужність дози в діапазоні від 0.00 до 999999 мкЗв/год. Якщо дозу обчислюють під час дозиметричного вимірювання, то в цьому полі вводу встановлюється поточне виміряне значення потужності дози на момент відкриття вікна обчислення, яке Користувач може прийняти або змінити на своє бажання.

Під полем вводу потужності дози відображається значення норми по потужності дози, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по γ.

·       час накопичення дози у відповідних  компонентах вводу - роки, дні, год., хв.

Обчислене значення дози відображається під лінією в компоненті Доза у мЗв. Під обчисленим значенням дози відображаються такі нормативні значення:

·       Норма по дозі (період) – відображає значення перерахованої норми по дозі за рік відносно введеного періоду часу накопичення;

·       Норма по дозі (рік) – відображає значення норми по дозі за рік, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по Дозі.

 

 

4.6.3.2 Обчислити Час

Для обчислення Часу,  за який буде накопичена задана доза при заданій потужності у вікні обчислення Користувачу необхідно ввести такі значення:

·       потужність дози в діапазоні від 0.00 до 999999 мкЗв/год. Якщо дозу обчислюють під час дозиметричного вимірювання, то в цьому полі вводу встановлюється поточне виміряне значення потужності дози на момент відкриття вікна обчислення, яке Користувач може прийняти або змінити на своє бажання.

Під полем вводу потужності дози відображається значення норми по потужності дози, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по γ.

·       накопичена доза в діапазоні від 0.000 до 9999 мЗв .

  Під значенням дози відображаються такі нормативні значення:

·       Норма по дозі (період) – відображає значення перерахованої норми по дозі за рік відносно введеного періоду часу накопичення;

·       Норма по дозі (рік) – відображає значення норми по дозі за рік, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по Дозі.

Обчислене значення часу відображається під лінією в компоненті Час відповідно у часових одиницях – роках, днях, годинах та хвилинах.

 

 

4.6.3.3 Обчислити Потужність

Для обчислення Потужності, при якій буде накопичена задана доза за заданий період часу у вікні обчислення Користувачу необхідно ввести такі значення:

·       доза в діапазоні від 0.000 до 9999 мЗв .

  Під значенням дози відображаються такі нормативні значення:

·       Норма по дозі (період) – відображає значення перерахованої норми по дозі за рік відносно введеного періоду часу накопичення;

·       Норма по дозі (рік) – відображає значення норми по дозі за рік, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по Дозі.

·       час накопичення дози у відповідних  компонентах вводу -  роки, дні, год., хв.

Обчислене значення потужності дози відображається під лінією в компоненті Потужність дози в мкЗв/год. Під обчисленим значенням потужності дози відображається значення норми по потужності дози, яке раніше було введене Користувачем командою Норма по γ.

 

 

4.6.3.4 Норма по γ

З допомогою цієї команди Користувач може задати своє нормативне значення потужності дози, яке буде використовуватись у всіх обчисленнях Радіаційного Калькулятора для контролю введених або обчислених значень потужності дози. Нормативне значення потужності дози вводиться в окремому діалоговому вікні. Якщо Користувач не ввів нормативне значення або введене нормативне значення потужності дози рівне 0.00 мкЗв/год,  то у всіх вікнах обчислення Радіаційного Калькулятора контроль введених або обчислених значень потужності дози не здійснюється, і нормативне значення по потужності дози не відображається.

 

       4.6.3.5 Норма по Дозі

З допомогою цієї команди Користувач може задати своє нормативне значення накопиченої дози, яке буде використовуватись у всіх обчисленнях Радіаційного Калькулятора для контролю введених або обчислених значень дози. Нормативне значення дози вводиться в окремому діалоговому вікні. Якщо Користувач не ввів нормативне значення або введене нормативне значення дози рівне 0.000 мЗв,  то у всіх вікнах обчислення Радіаційного Калькулятора контроль введених або обчислених значень дози не здійснюється, і нормативне значення дози не відображається.

 

4.6.4. Почати/Завершити запис треку

Функція Почати/Завершити запис треку надає Користувачу можливість розпочати або ж завершити запис треку. Вона є активна лише під час безпосереднього з'єднання з дозиметром. Після вибору функції Почати запис треку відкриється діалогове вікно, у якому потрібно ввести назву треку та коментар. Користувачу буде запропоновано стандартну назву.

 

Після натискання кнопки OK розпочнеться запис нового треку, який формуватиметься відповідно до налаштованих параметрів. Для завершення запису треку потрібно в меню викликати функцію Завершити запис треку.